شركت مشهد پمپ تولید کننده انواع پمپ لجن کش و پمپ کف کش

در سال 1372 هجری شمسی در زمینه طراحی و تولید انواع الکترو پمپهای نفت و پتروشیمی - صنایع و معادن - آب و فاضلاب تاسیس شده و کل زیر بنای تولیدی، آزمایشگاهی و پشتیبانی آن حدود 2000 متر مربع است .آلبوم تصاویر
جايگاه 1 (7)
جايگاه 2 (11)
جايگاه 3 (11)
جايگاه 4 (34)
جايگاه 5 (39)
جايگاه 6 (57)
جايگاه 7 (28)
جايگاه 8 (24)
جايگاه 9 (20)
جايگاه 10 (48)
جايگاه 11 (14)
جايگاه 12 (10)
جايگاه 13 (31)
جايگاه 14 (35)
جايگاه 15 (49)
جايگاه 16 (7)
جايگاه 17 (35)
جايگاه 18 (29)
جا يگاه 19 (12)
جا يگاه 20 (18)
جايگاه 20 (16)
جايگاه 21 (18)
جايگاه 22 (32)
جايگاه 23 (30)
جايگاه 24 (15)
پمپ ورتيكال 45 kw با پروانه استيل (9)
پمپ 110 كيلووات 10 اينچ لايه روب با مته پيش ران (24)
ساخت ومهندسي معكوس پمپ هاي خارجي (3)
پمپ كولينگ30 كيلووات 900 دور 6 اينچ (6)